Stelmo SK - Výroba a montáž oceľových konštrukcií

sk en de
Výroba a montáž oceľových konštrukcií
Telefón / Fax:
+421 55 674 91 58

a ich častí, vrátane spracovania výkresovej dokumentácie.

- laserové tvarové rezanie ocele
- plazmové tvárové rezanie ocele
- autogéne tvarové rezanie ocele
- strihanie na nožniciach

- ohýbanie plechov na CNC ohraňovacom lise  

 

- zakružovanie plechov a profilov

- frézovanie, sústruženie, brúsenie  

Výroba a montáž oceľových konštrukcií
Tvárové pálenie ocele a strihanie na nožniciach
Ohýbanie na CNC ohraňovacom lise
Zakružovanie plechov
Kovoobrábanie
KONTAKT STELMO SK s.r.o.
Pri Krásnej 4, 040 12, Košice, Slovensko

mobil :
0903606375

 

Email:
vyroba@stelmosk.sk
stelmosk@stelmosk.sk