Stelmo SK - Výroba a montáž oceľových konštrukcií

sk en de
Výroba a montáž oceľových konštrukcií
Telefón / Fax:
+421 55 674 91 58

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Miesto realizácie projektu: Pri Krásnej 4, Košice – Nad Jazerom
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti STELMO SK, s.r.o., zavedením inovatívnej a vyspelej technológie
Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy STELMO SK, s.r.o. zavedením inovatívnej a vyspelej technológie prostredníctvom obstarania laserového páliaceho stroja na výrobu oceľových tvarových výpalkov
Špecifické ciele:

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti STELMO SK, s.r.o.
  • Vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu firmy, rast tržieb a rast pridanej hodnoty spoločnosti
  • Podpora zamestnanosti v regióne Košického kraja
  • Zlepšenie komplexnosti ponuky a flexibility spoločnosti STELMO SK, s.r.o.
  • Rozšírenie sortimentu vlastnej produkcie
  • Zefektívnenie výrobného procesu
  • Zvýšenie počtu zákazníkov spoločnosti

Východiskový stav: obstaranie laserového páliaceho stroja na výrobu oceľových tvarových výpalkov v spoločnosti STELMO SK, s.r.o., ktorá zároveň realizáciou projektu plánuje vytvoriť 4 nové pracovné miesta pre občanov vo veku 15-29 rokov.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ spoločnosť STELMO SK, s.r.o. zakúpila 1 laserový páliaci stroj a vytvorila 4 nové pracovné miesta pre 3 mužov a 1 ženu.

Názov a sídlo prijímateľa: STELMO SK, s.r.o.
Smaragdová 1, 040 11 Košice
Dátum začatia realizácie projektu: 01.07.2014
Dátum skončenie realizácie projektu: 30.09.2014
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 203 500,00 €
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu

Hlavné technické parametre laserového páliaceho stroja

Pracovná plocha: Os X 3070 mm, Os Y 1500 mm, Os Z 100 mm
Výkon lasera: 3500 W
Rýchlosti: Simultánne (X a Y) 170 m/min (mechanický posuv)
Presnosť: - Polohovacia odchýlka +/- 0,1 mm,
                   - Priemerná polohovacia šírka rozptylu +/- 0,005 mm
Maximálne hrúbky plechu: - Konštrukčná oceľ 20 mm - rýchlosť pri 1 mm hrúbky 25 m/min,
                                              - Ušľachtilá oceľ 12 mm - rýchlosť pri 1 mm hrúbky 27 m/min
                                              - Zliatina hliníka 8 mm - rýchlosť pri 1 mm hrúbky 35 m/min
Funkčnosť: laserový zdroj s vysokofrekvenčným budením na báze CO2, výmenník paliet, jednohlavová stretégia - jedna optická rezná hlava na celé spektrum materiálov, diaľková diagnostika, externý programovací software a riadenie stroja v slovenskom alebo českom jazyku, kontrola stavu šošovky, integrované technologické údaje v zariadení, postrek povrchu plechov integrovaný v zariadení, integrované zariadenie na kontrolované riadenie procesu vpichov, viackomorové odsávanie integrované v zariadení, odprašovač integrovaný v zariadení, chladiaci agregát integrovaný v zariadení
 


„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Spoločnosť STELMO SK, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní ohraňovacieho lisu potrebného na ohýbanie materiálu, čím sa dosiahne zvýšenie možností ohýbania materiálu a odstránenie úzkeho miesta vo výrobe.


 

Názov projektu

Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu

Inovácia výrobného procesu a produktu za účelom zvýšenia jeho efektívnosti a produktivity práce.

Kontrahovaná výška NFP

119 500,00 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


 

 

Výroba a montáž oceľových konštrukcií
Tvárové pálenie ocele a strihanie na nožniciach
Ohýbanie na CNC ohraňovacom lise
Zakružovanie plechov
Kovoobrábanie
KONTAKT STELMO SK s.r.o.
Pri Krásnej 4, 040 12, Košice, Slovensko

mobil :
0903606375

 

Email:
vyroba@stelmosk.sk
stelmosk@stelmosk.sk